Lokalizacja spękań na stanowisku DredgDikes w Niemczech

W dniach od 1 do 5 września 2014 dr Zieliński z Gdańska, pracujący do niedawna na uniwersytecie Strathclyde w Glasgow, uznany specjalista od geofizycznych metod lokalizacji spękań, przeprowadził badania 3D ERT na stanowisku DredgDikes w Rostoku. Dzięki tej metodzie, istniejące spękania warstwy powierzchniowej oraz rozkład wilgotności w całym przekroju wału są widoczne w układzie przestrzennym. Wyniki pomiarów zostaną zaprezentowane na stronie projektu bezpośrednio po opracowaniu wyników. Projekt DredgDikes składa podziękowania dr. Zielińskiemu za wykonanie nieodpłatnych badań.

ERT crack detection at the Rostock DredgDikes research dike

Wykrywanie spękań na stanowisku w Rostoku metodą ERT

ERT electrodes installed on the dike crest at the DredgDikes research dike

Wykrywanie spękań na stanowisku w Rostoku metodą ERT