Dredged Materials in Dike Construction

partner
South Baltic Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013

Czym jest DredgDikes?

pic-206
Projekt DredgDikes realizowany w ramach South Baltic Cross-border Co-operation Programme, dotyczy wykorzystania urobku pochodzącego z robót czerpalnych do budowy wałów przeciwpowodziowych. Trzy zasadnicze działania to badania terenowe w skali rzeczywistej, pilotażowy wał przeciwpowodziowy oraz podręcznik zawierający wytyczne projektowe.

Kto realizuje DredgDikes?

pic-212
Konsorcjum realizujące projekt tworzy pięciu partnerów z Niemiec i Polski, 15 organizacji stowarzyszonych z Niemiec, Polski i Łotwy, oraz ekspert zewnętrznyz Litwy. Lead partner: University of Rostock, Prof. Fokke Saathoff.

Czym jest urobek czerpalny?

pic-751
Urobek czerpalny to grunt lub wydobyty z dna materiał zawierający dodatek części mineralnych i organicznych ...

Urobek z robót czerpalnych w konstrukcji wałów

pic-16
Wykorzystanie urobku z robót pogłebiarskich w budowie wałów przeciwpowodziowych jest nową, obiecująca metodą zagospodarowania materiału czerpalnego. Corocznie wydobywa się z Morza Północnego i Morza Bałtyckiego kilka milionów m3 urobku. W Niemczech znaczna część tego materiału trafia na składowiska w rejonie wybrzeża.

Kamery Internetowe DredgDikes

Kamera nr 1 – stanowisko badawcze Rostok

Aktualności

DredgDikes – warsztaty podsumowujące

pic-3974
W dniu 8 grudnia 2014 w hotelu Steigenberger Hotel Sonnee w Rostoku odbyły się warsztaty podsumowujące projekt DredgDikes. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie w trakcie 4 lat jego realizacji.

Końcowe badania parametrów chemicznych próbek z wału testowego i pilotażowego w Niemczech

pic-3884
We wrześniu 2014 przeprowadzono końcowe badania parametrów chemicznych próbek pobranych z wałów testowego i pilotażowego w Niemczech. Próbki zostaną przebadane do października, a wyniki pozwolą ocenić potencjalne ryzyko stosowania urobku czerpalnego do budowy wałów przeciwpowodziowych

Prezentacja rezultatów projektu na 8. Seminarium Pogłebiarskim w Rostoku

pic-3910
(English) The dredged material seminar which took place in Rostock, 24 to 25 September 2014 was again a great success. This conference is an established event and is organized by the Steinbeis Transfer Centre of Applied Landscape Planning under the auspices of the technical committee on dredged material of the HTG and the University of Rostock

Zadania DredgDikes w Danii zakończone

pic-3862
W trakcie 3. Mini-Call w ramach South Baltic Programme, projekt DredgDikes z sukcesem aplikował o dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie badań w Danii.

Pliki do pobrania

Flyers and Brochures:

DredgDikes Project Flyer

DredgDikes Conference Rostock – Call for Papers

DredgDikes Conference Rostock – Bulletin 3 – Programme

Proceedings of the South Baltic Conference on Dredged Materials in Dike Construction

Proceedings of the South Baltic Conference on New Technologies and Recent Developments in Flood Protection

DredgDikes Conference Gdansk – Call for Papers

DredgDikes Conference Gdansk – Bulletin 2 – Registration Info

Newsletters:

Wydanie 1; Wydanie 2; Wydanie 3 (only email); Wydanie 4 (only email); Wydanie 5; Wydanie 6; Wydanie 7; Wydanie 7

NEW DredgDikes Newsletter Wydanie 9 (2.7 MB); DredgDikes Newsletter Wydanie 9 (10 MB high quality)

Other Documents:

NEW DredgDikes Environmental and Vegetation Report Pilot Dike

Report on the DredgDikes tasks in Denmark (Sealand) provided by Orbicon

Award winning master’s thesis by Stephan Lesch (BWK environmental award M-V 2012) (in German)

DredgDikes test dike setup Rostock

DredgDikes Image Video German

DredgDikes Image Video English

DredgDikes publication on WODCON XX 2013 in Brussels