Prezentacja rezultatów projektu na 8. Seminarium Pogłebiarskim w Rostoku

Seminarium Pogłębiarskie, odbywające się w dniach 24-25 września 2014 w Rostoku ponownie zakończyło się sukcesem. Seminarium zostało zorganizowane przez Steinbeis Transfer Centre of Applied Landscape Planning pod patronatem HTG (German Port Technology Association) oraz Universitu w Rostoku. Konferencja skierowana do naukowców, instytucji zarządzających i przemysłu ma na celu prezentację zagadnień związanych z urobkiem czerpalnym.

Referaty dotyczyły najnowszych wyników badań w zakresie robót pogłębiarskich w Niemczech. W trakcie dyskusji omawiano różne aspekty wykorzystania urobku czerpalnego. W tym roku ponad 100 uczestników zapoznało się z wykorzystaniem urobku czerpalnego do budowy wałów przeciwpowodziowych realizowanego w ramach projektu DredgDikes.

impressions from the dredging seminar in Rostock September 2014

Seminarium Pogłebiarskie w Rostoku – wrzesień 2014