Grupy docelowe

Przygotowując projekt określono dziewięć grup docelowych.

  1. Społeczności zamieszkujące w rejonie Południowego Bałtyku, na terenach chronionych przed zalaniem
  2. Civil engineering/ marine/ environmental authorities in the SBR are concerned with permission and control of dike constructions
  3. Władze miejskie / organizacje polityczne zainteresowane problemem zagospodarowania popiołów oraz urobku z robót czerpalnych
  4. Edukacja – studenci / uczestnicy seminariów poznający innowacyjne metody konstrukcji wałów
  5. Konsultanci / projektanci poszukujący opłacalnych i nowoczesnych technologii budowy wałów przeciwpowodziowych
  6. Przedsiębiorstwa budowlane zainteresowane nowoczesnymi technologiami budowy wałów przeciwpowodziowych
  7. Producenci geosyntetyków poszukujący nowych dziedzin zastosowania dla swoich materiałów
  8. Firmy budowlane zajmujące się wykorzystaniem popiołów i popioło-żużli
  9. Elektrownie szukające zbytu dla popiołów ze spalania węgla

Individual members of the target groups 2-8 are already associated partners in the project. The project will bring socio-economic and environmental benefits to the population, even with the pilot dike, which will enable a more versatile land use and provide protective functions. The use of dredged materials will be implemented in the curricula of the Universities of Rostock and Gdañsk, which will enable the students to use the innovative techniques. Commercial enterprises will benefit economically if the new construction methods will be applied. The authorities will be able to plan and permit dredged materials in dike construction, relying on the best practice guideline, and the disposal problem will be solved.