Zadania DredgDikes w Danii zakończone

W trakcie 3. Mini-Call w ramach South Baltic Programme, projekt DredgDikes z sukcesem aplikował o dodatkowe środki finansowe na przeprowadzenie badań w Danii. Firma Orbicon z Roskilde pobrała próbki z 6 lokalizacji w regionie Zelandii. Próbki poddano analizie w laboratorium geotechnicznym oraz chemicznym na Uniwersytecie w Rostoku.

Duński wykonawca przygotował także kompleksowe opracowanie odnośnie aspektów prawnych i aktualnych możliwości wykorzystania urobku czerpalnego do budowy wałów przeciwpowodziowych w Danii.

Raport z badan dostępny jest w dziale Pliki do Pobrania