Ukończono budowę wału pilotażowego

Ukończono budowę wału pilotażowego nad rzeką Körkwitzer Bach w rejonie miejscowości Ribnitz-Damgarten, zlokalizowanej około 40 km na północny-wschód od Rostoku. Z wykorzystaniem urobku czerpalnego zrekonstruowany został 500 m odcinek zniszczonego wału przeciwpowodziowego. Zrekonstruowany odcinek wału przeciwpowodziowego chroni teren depresyjny, z którego wody odpompowywane są przez stację pomp w Körkwitzer Bach. Głównym beneficjentem wału pilotażowego jest partner 3 projektu DredgDikes – Water and Soil Association „Untere Warnow – Küste“ w Rostoku, który jest odpowiedzialny za bieżące utrzymanie zrekonstruowanego wału.
Projekt i nadzór nad robotami realizowany był przez firmę WASTRA-PLAN z Rostoku, oraz partnerów projektu DredgDikes. Wykonawcą prac była firma STIG-Bau GmbH z Bad Sülze. W celu monitorowania pracy wału w dwóch przekrojach zamontowane zostaną wkrótce tensometry i piezometry. Dodoatkowo wzdłuz osi wału wykonana zostana rury pirometryczne umożliwiające ręczny pomiar wysokości ZWG w przypadku wystąpienia stanów powodziowych.
Dodatkowo gromadzone będą dane obejmujące wielkość opadu, temperaturę, stan wody w rzece Körkwitzer Bach oraz w rowie drenażowym. Ich analiza pozwoli na ocenę długookresowego zachowania się konstrukcji w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Plan monitoringu konstrukcji ustalony przez partnerów projektu uwzględniać będzie podział obowiązków gwarantujący najwyższą jakość eksploatacji wału pilotażowego w okresie trwania porjektu DredgDikes. Szczegóły dotyczące konstrukcji wału pilotażowego zostaną zaprezentowane w artykule wygłoszonym na konferencji w Gdańsku przez S. Cantre.

DredgDikes Pilot Dike Under Construction

Rozpoczęcie prac – listopad 2013

20140121_103751

Powódź – styczeń 2014

Foto0313_NEU

Zamarznięty teren budowy – luty 2014

P1110350_1

Budowa zbrojonego geosyntetykami rdzenia wału – marzec 2014

2014-03-28 14.04.11

Budowa warstwy przekrywającej – kwiecień 2014

P1080977_1

Ukończony wał pilotażowy – maj 2014