Badania przelewowe na stanowisku DredgDikes w Polsce

Na początku września 2014 na stanowisku DredgDikes w Trzcinisku przy współpracy partnerów polskich i niemieckich przeprowadzone zostały tygodniowe badania przelewowe. Przebadano proces erozji wału wykonanego z mieszaniny urobku czerpalnego i ubocznych produktów spalania. Wyniki pomiarów, opracowywane w Rostoku, oraz prowadzone na Politechnice Gdańskiej analizy numeryczne, pozwolą na ocenę odporności konstrukcji na erozję oraz przygotowanie zaleceń do wytycznych projektowych.

DSC_0068

Badanie przelewowe na stanowisku DredgDikes w Trzcinisku

DSC_0067

Badanie przelewowe na stanowisku DredgDikes w Trzcinisku

W celu przeprowadzenia badań wykonano przelewy o szerokości 60 cm. Maksymalny wydatek wynosił 500 l/(s*m).W trakcie badań stwierdzono, że warstwa darni niedostatecznie zakorzeniła się w korpusie wału, co spowodowało jej oderwanie od wału przy przepływie powyżej 200 l/(s*m).

Nieosłonięta warstwa ekranu szczelnego z gliny wykazywała uszkodzenia erozyjne przy przepływie 50 l/(s*m) trwającym 10 minut, podczas gdy warstwa wykonana z urobku czerpalnego i popiołożużli wykazywała jedynie niewielkie uszkodzenia przy przepływie 200 l/(s‘m) trwającym ponad 40 minut. Wskazuje to na dużą odporność korpusu pozbawionego pokrywy roślinnej.

Uzyskanie trwałej pokrywy roślinnej wymaga zastosowania metod obsiewu zamiast stosowania gotowej darni.

IMG_8854

Badanie przelewowe na stanowisku DredgDikes w Polsce