Wielki sukces konferencji “South Baltic Conference on New Technologies and Recent Developments in Flood Protection”

Konferencja “South Baltic Conference on New Technologies and Recent Developments in Flood Protection”, która odbyła sie w dniach, 5-6 czerwca 2014 na Politechnice Gdańskiej, zakończyła się ogromnym sukcesem. W konferencji wzięło udział 145 uczestników z 7 europejskich krajów (Polska, Niemcy, Czechy, Austria, Francja, Wielka Brytania, Litwa).

W trakcie obrad główny nacisk położony był na zastosowanie nowych materiałów (także antropogenicznych) oraz technologii pozwalających zwiększyć skuteczność wałów przeciwpowodziowych oraz innych konstrukcji służących ochronie przeciwpowodziowej. Tematy sesji obejmowały także technologie modelowania i monitoringu oraz zagadnienia prawne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej.

W ceremonii otwarcia konferencji przemawiali:
Prof. Józef E. Sienkiewicz, Prorektora ds. nauki, Politechniki Gdańskiej,
Czesław Elzanowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
Prof. Fokke Saathoff, Kierownik projektu DredgDikes,
Prof. Zbigniew Sikora, Kierownik polskiej części projektu DredgDikes.

Wykład otwierający pt. “Stability And Defence Of Flood Protection Dykes” wygłosił Prof. Heinz Brandl – z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.
Pierwszą sesję rozpoczął Prof. Ivan Vaníček z Uniwersytetu Technicznego w Pradze, wykładem pt. “Earth Structures As Main Anti-flood Protection Systems”.

Komplet materiałów konferencyjnych można pobrać TUTAJ.

Komitet organizacyjny pragnie serdecznie podziękować autorom referatów i wygłoszonych prezentacji, uczestnikom konferencji oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania, dzięki którym konferencja zakończyła się wielkim sukcesem.

Prof. Saathoff and Prof. Sikora

Prof. Saathoff and Prof. Sikora

Prof. Dembicki

Prof. Dembicki, Prof. Brandl, Prof. Vaníček

Conference participants

Uczestnicy Konferencji

Visit on test dike

Wizyta na stanowisku badawczym w Trzcinisku