Dodatkowe stanowisko badawcze DredgDikes

W oparciu o wyniki doświadczenia z budowy stanowiska testowego oraz wału pilotażowego, w związku z niejednorodnością urobku czerpalnego, ustalono że trudne jest kontrolowanie jakości budowy w oparciu o stopień zagęszczenia. Szczególny problem stanowi wysoka zmienność zawartości wody w urobku czerpalnym. Z tego względu wykonano dodatkowe stanowisko badawcze w Rostoku.

Zastosowano dwa różne materiały (urobek czerpalny drobnoziarnisty oraz piaszczysty). Ujednolicenie (homogenizację) materiału wykonano korzystając z przesiewacza zamontowanego na koparce. Dla porównania zastosowano także materiał nie poddany homogenizacji. Zagęszczenie warstw wykonywano łyżką koparki, gąsienicami koparki lub spychacza, lekkim walcem oraz ciężkim walcem okołkowanym.

Wyniki są opracowywane w ramach pracy dyplomowej i będą dostępne na stronie projektu pod koniec 2014 roku.

IMG_0877

Stanowisko badawcze

IMG_0711

Zagęszczanie

IMG_0813

Homogenizacja